Siisti koti, siistimpi arki.

Kotihoidon palveluseteli

Kotihoidon palveluseteli on kunnallinen maksusitoumus yksityiseltä ostettujen kotihoidon palvelujen hinnan osittaiseen korvaamiseen asiakkaalle.

Kotihoidon palveluseteli on otettu monissa kunnissa yhdeksi vaihtoehdoksi kotihoidon palvelujen tuottamiseen. Yksityinen kotihoito on tullut monessa kunnassa yhdeksi vaihtoehdoksi vanhustenhoitoon ja kunnollisten eläkevuosien tarjoamiseen liittyen. Useat kunnat ovat ulkoistaneet vähintään osan kotihoidon, tai laajemmin sanottuna kotipalvelujen tarjoamisesta, yksityisille yrityksille. Osaltaan tällä halutaan tuottaa kotipalveluja kilpailukykyiseen hintaan, ja toisaalta taas antaa asiakkaille valinnanvaraa siinä, keltä palvelut ostetaan.

Kotipalvelut, kotihoito ja kotipalvelujen tukipalvelut

Kotipalvelut jaetaan tavallisesti kotihoitoon, kotisairaanhoitoon ja kotipalvelujen tukipalveluihin. Lupa- ja ilmoitusmenettelyjen takia kotipalvelujen tukipalvelut eli siivouspalvelut, ateria-ja asiointipalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä lisäävät palvelut ovat suosituimpia yksityisiltä palveluntarjoajilta ostettavia palveluja. Esimerkiksi yksityisen kotisairaanhoidon palveluntarjoajaksi ryhtyminen saattaa olla joissain kunnissa vaikeaa, kun taas yksityisen siivouspalvelun tuottamiseksi riittää monissa kunnissa vain ilmoitus.

Paras tilanne on suurilla kaupungeilla, joilla kotihoidon kanssa ei ole niin paljon ongelmia, sillä myös kunnallinen kotihoito toimii hyvin. Mitä suurempi asukasmäärä ja mitä paremmassa kunnossa kunnan talous on, sitä helpommin myös kunnalliset kotipalvelut voidaan tuottaa asiakasystävälliseen hintaan palveluja tarvitseville henkilöille. Toki merkitystä lienee myös väestömäärällä yleisemmin: Mitä enemmän kunnan alueella asuu vanhuksia ja muita henkilöitä, jotka tarvitsevat kotipalveluja kuten kotiapua tai kotisairaanhoitoa, sitä enemmän palvelujen tarjoamista voidaan myös kunnallisesti skaalata. Kaupungeissa myös etäisyydet voivat olla asiakkaiden välillä lyhyempiä, jolloin työskentely on helpompaa esimerkiksi vain tietyllä alueella.
Palvelusetelin arvon laskeminen riippuu tavallisesti käytettävistä olevista tuloista ja palvelun arvosta.

Ongelma on etenkin syrjäseuduilla ja Pohjois- ja Itä-Suomessa, jossa vanheneva väestö ja vähenevät verorahat luovat painetta kunnille ulkoistaa osa kotihoidon palveluista. Kotihoidon palvelujen ulkoistaminen voi toimia kunnalle hyvin tai huonosti. Tärkeintä on se, miten yksityinen kotihoito on valvottu: Minkälaisilla kriteereillä yksityinen yritys toimii kunnallisen kotihoidon järjestäjänä, ja millä kriteereillä yksityinen kotihoitoa tarjoava yritys on oikeutettu esimerkiksi vastaanottamaan kotihoidon palveluseteleitä. Palveluseteli on oikein käytettynä hyvä apu asiakkaan valinnanvapautta lisäävänä tekijänä.

Kotihoidon palveluseteli

Palveluseteli on kunnan myöntämä rahamääräinen summa, jolla se tukee yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ostamista asiakkaan näkökulmasta. Kotihoidon palveluseteli antaa asiakkaalle mahdollisuuden ostaa haluamiaan kotihoidon palveluja haluamaltaan yritykseltä, jolloin kotihoido palveluseteli kattaa osan asiakkaan maksamasta hinnasta. Asiakkaalle jää tällöin maksettavaksi vain omavastuu.

Palveluseteli voidaan hinnoitella monella eri tavalla kunnasta riippuen.  Palveluseteli voi olla joko tasasuuruinen, jolloin se on yhtä suuri kaikille asiakkaille, eikä asiakkaan tuloilla ole vaikutusta palvelusetelin arvoon.  Palveluseteli voi olla myös tulosidonnainen, jolloin asiakkaan ja kotitalouden tulot vaikuttavat palvelusetelin arvoon. Mitä suuremmat tulot asiakkaalla on, sitä suurempi on myös jäljelle jäävä omavastuu. Kunta voi myös asettaa hintakaton, jolla määritellään  kuinka paljon kunta enimmillään maksaa palvelun tuottamisesta yksityiselle palveluntarjoajalle. Jotta hintakatto toteutuu, kunta voi asettaa enimmäishinnan kriteeriksi sille, että yksityinen palveluntuottaja hyväksytään yksityisen kotipalvelun tuottajaksi.

Yksityinen kotihoito palvelusetelillä

Helsingillä on käytössä kotihoidon palvelusetelilaskuri, jolla voi laskea palvelusetelin arvon.
Jotta yksityinen kotihoitoa tai kotipalvelujen tukipalveluja tuottava yritys voi laskuttaa palvelujaan kotihoidon palvelusetelillä, tarvitsee yrityksellä olla ensinnäkin ilmoitus- ja lupa-asiat kunnossa. Kotihoidon palveluseteliä myönnettäessä asiakkaalle tehdään hoitotarpeen arviointi, jossa kartoitetaan asiakkaan tarvitsemien kotipalvelujen määrä ja laatu. Tämän lisäksi yksityisiä kotipalveluja tarjoavan yrityksen tulee tehdä jokaisen asiakkaan kanssa erillinen sopimus ja suunnitelma palvelujen tarpeesta ja niiden tarjoamisesta. Kun kunnallisen kotihoidon palveluseteli on myönnetty asiakkaalle, on samalla käyty läpi, minkälaisia palveluja asiakas tarvitsee ja kuinka paljon. Useimmille tämä tarkoittaa ensitilassa tukipalvelujen käyttöä, kun elämäntilanteen, sairauden tai vanhuuden takia ei esimerkiksi itse jaksa tai pysty käymään kaupassa, laittamaan ruokaa tai siivoamaan kotia. Myöhemmin kyseeseen voivat tulla muut kotihoidon palvelut tai tarvittaessa kotisairaanhoito. Yksityisten kotihoidon palvelujen hinnat myös vaihtelevat kunnista riippuen, joten vaikka käytössä olisi kotihoidon palveluseteli, voi asiakkaan kontolle jäädä maksettavaksi isokin osa palvelun loppusummasta. Yksityisiä palveluntarjoajia vertaamalla säästää siis ainakin omavastuuosuuksissa. Myös kuntien tarjoamien palvelusetelien arvot vaihtelevat.

Kotihoidon palveluseteli, esimerkkinä Helsinki

Kotihoidon palveluseteli on käytössä useissa kunnissa. Helsingissä kotihoidon palveluseteli otettiin käyttöön toukokuun 2018 alusta. Kotihoidon palvelusetelin arvo määritellään hoito- ja palvelusuunnitelman perusteella, ja se riippuu sovitusta hoidon tarpeesta ja asiakkaan tuloista. Palvelusetelillä voi saada enintään 40 tuntia kotihoidon palveluja kuukaudessa.  Käytännössä kunnallisen kotihoidon maksujen tai kotihoidon palvelusetelillä ostetun palvelun omavastuuosuuden hinnoissa on jonkin verran eroja etenkin suurilla tuntimäärillä.

Kotihoidon palvelusetelilaskuri Helsinki

Helsingin kaupungilla on käytössä oma kotihoidon palvelusetelilaskuri, jonka kautta on helppo tarkastaa, kuinka paljon omavastuuosuus olisi, kun kotihoidon palvelut tilataan yksityiseltä taholta. Kotihoidon palvelustelin arvon laskeminen tehdään laskemalla omien kuukausittaisten bruttotulojen ja palvelujen tarpeen perusteella, kuinka paljon tietynhintaisesta kotihoidon palvelusta voidaan kattaa palvelusetelillä, ja kuinka paljon taas jää asiakkaan omavastuuosuudeksi.

Esimerkiksi: 75-vuotias Teuvo tarvitsee kotihoidon palveluja palvelusetelillä tarjottavan maksimimäärän, joka on 40 tuntia kuukaudessa. Hän saa vuoden 2017 arvolla laskettua keskimääräistä kokonaiseläkettä Suomessa, joka on 1 656 euroa kuukaudessa. Teuvo asuu yksin, ja tarvitsee kotihoidon palvelujen lisäksi siivouspalvelun ja ateriapalvelun. Palvelun hinnaksi arvioidaan 40 euroa / tunti, joka on pyöristetty arvio yksityisten kotihoidon palveluntuottajien hinnoista.

Näillä arvoilla ja kotihoidon palvelusetelilaskuria käyttäen Helsingin kaupungin tuottama kotihoito maksaa asiakkaalle kuukaudessa 270 euroa. Palvelusetelin arvo taas on 27,70 € / tunti, kun palvelun kokonaishinta on 1600 euroa kuukaudessa ilman palveluseteliä. Teuvolle jää maksettavaksi 12,30 € / tunti, jolloin 40 tunnista hän maksaa 492 euroa. Kunnallinen kotihoito tulee siis melkein puolet halvemmaksi esimerkkilaskelmassa kuin yksityinen kotihoito palvelusetelillä ostettuna. Toisaalta esimerkissä käytetty yksityisen kotihoidon tuntihinta on otettu hieman yläkanttiin netistä otettujen hintojen perusteella, sillä hinnat riippuvat usein myös siitä, mitä palveluja ja mihin aikaan vuorokaudesta asiakas tarvitsee. Jos palveluseteliä käytetään kotihoidon palvelujen tilaamiseen, palvelusetelin osuudelta ei ole mahdollista saada kotitalousvähennystä.

Kotihoidon palvelusetelin arvon laskemisessa käytetyistä laskentaperusteista voi myös lukea Sitran kattavasta oppaasta, jossa on muutenkin tietoa kotihoidon palvelusetelin käytöstä kunnissa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vieritä ylös