Siisti koti, siistimpi arki.

Yksityinen kotihoito – Vertaa kotihoidon hinnat

Kotihoidon hinta vaihtelee paikkakunnasta riippuen.

Kun oman vanhemman tai muun perheenjäsenen oma terveydentila ja toimintakyky on vanhuuden tai sairauden takia alentunut, eikä välttämättä ole mahdollista olla läheisen jatkuvana tukena päivittäisten askareiden tekemisessä joko välimatkan tai muun syyn takia, kotihoito voi olla avuksi joko tilapäisesti tai pysyvästi. Kotihoito sisältää paljon erilaisia palveluja, jotka voivat auttaai ikäihmistä tai sairaudesta kärsivää selviämään päivittäisistä toimista. Kuitenkin oman perheenjäsenen tuoma tuki ja hoiva koetaan myös tärkeänä, jolloin hyvä vaihtoehto on kotihoidon ja oman tuen yhdistelmä. Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelujen ja kotisairaanhoidon palvelujen muodostamaa kokonaisuutta, jotka kunta voi yhdistää halutessaan kotihoidoksi.  Tämän lisäksi kokonaisuuteen sisältyvät myös kotihoidon tukipalvelut.  Kotihoidon tukipalveluja ovat muun muassa ateriointipalvelut, siivouspalvelu, asiointipalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Kotihoitopalveluja on hyvin paljon erilaisia riippuen siitä, kuinka paljon ja minkälaista hoivaa ja apua henkilö tarvitsee. Tavallisesti henkilö voi tarvita aluksi apua vaikkapa kaupassa käyntiin ja ruoan valmistukseen, mutta se voi sisältää myös vaikkapa siivouspalveluja ja pesuapua. Nämä ovat kotipalvelujen tukipalveluja, jotka on mahdollista saada osana kotihoidon ja kotipalvelujen kokonaisuutta.

Yksityinen kotihoito vai julkinen kotihoito?

Kotihoidon jaottelu yksityiseen kotihoitoon ja julkiseen kotihoitoon on useissa kunnissa hämärtynyt, sillä vaikka kuntien vastuulla on sen asukkaiden kotihoito, kotipalvelut ja kotisairaanhoito, useat kunnat ovat ulkoistaneet vähintään osan tästä työstä ulkopuolisille yrityksille, jotka vastaavat osaltaan kotipalvelujen toteutumisesta kunnan alueella. Kotihoidon palvelut ovat siis kuntien ostamia mutta yksityisten palveluntuottajien toteuttamia.

Kotihoito on palvelukokonaisuus ikäihmisille ja sellaisille, joilla on ongelmia arjen eri askareissa.

Kotihoidon palveluja voivat saada myös sairaudesta kärsivät, uupuneet ja lapsiperheet, mutta vanhusten kotihoito on merkittävin kotipalvelujen kohde. Vanhusten palvelut voivat pitää sisällään myös kotisairaanhoitoa. Vaikka kotiapua vanhuksille on tarjolla monesta eri lähteestä, kannattaa ensimmäisenä kääntyä kunnan tuottamien kotipalvelujen tukipalvelujen piiriin, jonka lisäksi vanhusten hoivapalvelu auttaa esimerkiksi toipilasta tai muuta henkilöä, jonka oma arkinen toimintakyky on alentunut.

Turvapuhelin ja turvaranneke vanhuksille

Turvapuhelin ja turvaranneke ovat tavallisesti yksityisen palveluntuottajan tarjoamia kotihoidon palveluja, joissa kotiin asennetaan sekä turvapuhelin että turvaranneke. Tällöin jos henkilö tuntee olonsa heikoksi tai tarvitsee muuten apua, hän voi helposti nappia painamalla yhdistää puhelun palveluntuottajan päivystykseen, joka tarvittaessa auttaa joko puhelimitse tai hälyttää paikalle apua. Turvaranneke ja puhelin ovat hyviä apukeinoja siinä vaiheessa, kun henkilö ei välttämättä pysty selviytymään pitkäaikaisen kroonisen kivun tai muun tällaisen vaivan kanssa.

Vanhusten ateriapalvelu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ikäihmisten huono ravitsemuksellinen tilanne on yhteydessä sairauksiin ja heikentyneeseen toimintakykyyn. Jos ruoanlaitto ei onnistu tavalliseen tapaan, on helppo jättää ateria syömättä. Tämän lisäksi muistisairaudet häiritsevät ruoanlaittoa ja ateriointia. Yksi käytetty vanhusten kotipalvelu on ateriapalvelu, joka auttaa jos vanhus ei itse selviä ruoanlaitosta.

Vaikka ateriapalvelu on kunnallisesti monien saatavilla, sitä käytetään vielä hyvin vähän: Alle 15 prosenttia 80-vuotiaista tai sitä vanhemmista henkilöistä käyttää palvelua, vaikka vanhusten ateriapalvelu on laajasti kaikkien saatavilla. Ateriapalveluja tuottavat sekä kunnat että yksityiset yritykset, ja niiden hinta vaihtelee toimijasta riippuen.  Yksittäisten aterioiden toimittamisen lisäksi myös kauppakassipalvelut ovat toimiva lisä sellaisten henkilöiden arkeen, jotka eivät pysty itse kaupassa käymään.

Yksityinen kotisairaanhoito ja kunnan kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on ammattitaitoista sairaanhoitoa, joka suoritetaan sairaanhoitoa tarvitsevan henkilön kotona. Usein kotisairaanhoito koetaan paremmaksi vaihtoehdoksi kuin sairaalahoito, sillä koti on tuttu ja turvallinen ympäristö. Kotisairaanhoito on osa kotihoidon palvelukokonaisuutta. Kotisairaanhoito on lähtökohtaisesti kunnan tuottamaa, jolle sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt enimmäishinnan. Hinta riippuu siitä, onko kotisairaanhoito tilapäistä vai jatkuvaa. Kotisairaanhoidon enimmäismaksut osana kunnallista kotihoitoa ovat tilapäisessä kotisairaanhoidossa vuosina 2018 ja 2019:

  • 18,90 euroa, jos kotikäynnin suorittaa lääkäri tai hammaslääkäri
  • 12,00 euroa, jos kotikäynnin suorittaa sairaanhoitaja tai kodinhoitaja

Jatkuvaperusteisessa kotisairaanhoidossa enimmäissummat riippuvat palvelun saajan maksukyvystä sekä perheen koosta.  Palvelun saajan maksukykyyn voivat vaikuttaa myös yhteistaloudessa elävän puolison tulot. Tällöin kuukausittainen maksu lasketaan niin, että perhejäsenten lukumäärän perusteella määritellään tulotaso, jonka ylittävältä osalta kotisairaanhoidon hinta lasketaan prosenttiosuutena. Esimerkiksi yksinasuvan henkilön, jolla ei ole puolisoa, yli 576 euron bruttotulojen jälkeen maksuprosentti on 35.

HenkilömääräTuloraja euroa/kkMaksuprosentti
157635
21 06322
31 66718
42 06215
52 49613
62 86611

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö: Kotipalvelu- ja kotisairaanhoitomaksut

Kuitenkin yksityinen kotisairaanhoito mahdollista ostaa myös tämän enimmäishinnan lisäksi omalla kustannuksella. Yksityisen sairaanhoidon käyttö ei siis estä henkilöä tilaamasta palveluja myös kunnalta, vaan molempia toimijoita kannattaa rohkeasti käyttää. Kotisairaanhoito sisältää esimerkiksi seuraavia palveluja:

  • Hoito- ja palvelusuunnitelman tekeminen
  • Lääkkeiden annostelu
  • Reseptien uusiminen yhdessä etälääkärin kanssa
  • Tikkien poisto
  • Lääkeinjektiot
  • Katetrien vaihtaminen
  • Verikokeiden ottaminen
  • Geriatria ja letkuruokinta

Yksityisen kotisairaanhoidon hinta vaihtelee, mutta se netistä löytyvien tietojen mukaan esimerkiksi Helsingin alueella sen hinta on 40-50 euroa tunnissa. Useat yksityistä kotisairaanhoitoa antavat yritykset ovat tehneet niin sanottuja palvelupaketteja, joiden kautta voi tilata erilaisia yksityisiä hoivapalveluja esimerkiksi 20 tunnin, 30 tunnin tai 40 tunnin kuukausipaketteina.

Kotihoito hinta – Mitä kotihoito maksaa?

Pääkaupunkiseudulla on Ylen tutkimuksen mukaan edullisin julkinen kotihoito.
Kotihoidon hinta riippuu paikkakunnasta, sillä kunnallinen hinta vaihtelee eri kaupunkien välillä. Hintaan vaikuttaa myös se, ostetaanko palvelu yksityiseltä vai julkiselta palveluntuottajalta, sekä myös avun tarpeen määrä. Vanhusten kotihoito maksut saadaan ainakin yleisiltä osin katettua joko kunnallisista palveluista maksettavilla omavastuuosuuksilla, tai kotihoidon palvelusetelin ja omavastuuosuuden yhdistelmällä. Kotihoidon maksut mitoitetaan jokaiselle kotihoidon asiakkaalle sopiviksi avuntarpeeseen nähden.

Kotihoito Helsinki, Vantaa, Espoo

Yksityinen kotihoito Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa tarjoaa useiden eri palveluntarjoajien kotihoitopalveluja. Pääkaupunkiseudun kotihoidon hinnat ovat useilla yksityisillä kotipalvelu yrityksillä määritelty kiinteiksi tuntihinnoiksi. Useimmat palveluntarjoajat toimivat koko pääkaupunkiseudun alueella.

Kotihoidon hinta Helsinki, Vantaa, Espoo

YritysHinta Huomioitavaa
Suomen Seniorihoiva
32-37 € / Tunti*
Riippuu tehtävästä, ALV 0%
Kotihoito Päiväkumpu
45 € / Tunti*
Hinta arkisin 07-22
Sisältöä Elämään
39,50 € / Tunti*
Hinta alkaen 10 tunnille
ONNI Kotihoito
36 € / Tunti
Stella Kotihoito49 € / Tunti
Kotipalvelu Ykköset
Alk. 34,80 € / Tunti
Kotihoitopalvelu sairaanhoitaja: 38,80 € / Tunti
Toimiva Koti39,50 € / Tunti*Kotipalvelujen tukipalvelujen hinta

Kotiapua ja kotipalvelua on mahdollista ostaa Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungin lisäksi useilta yksityisiltä palveluntarjoajilta. Jos hoivapalvelu tai kotiapu on hyväksytty palvelusetelien käytön piiriin, voi sen palvelut maksaa ainakin osittain palvelusetelillä.

Kotihoito Tampere

Tampereella on paljon yrityksiä, jotka tarjoavat yksityistä kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa. Näitä kotipalveluja tarjoavat yritykset toimivat usein Tampereen lisäksi myös esimerkiksi Lempäälässä ja Kangasalla

Kotihoidon hinta Tampere

YritysHinta
ONNI Kotihoito
36 €/ Tunti
Kotipalvelu Kehrälintu
Alk 32,50 € / Tunti
Hoivasilta
35 € / Tunti
Hoito- ja hoivapalvelu Taru Koskivuori
Alk. 38 € / Tunti
Debora
39 € / Tunti

Kotihoito Turku

Turussa kotihoitoa tarjoavat yritykset toimivat normaalisti myös ympäryskunnissa. Katso allaolevasta taulukosta yksityisen kotihoidon hintatietoja Turusta.

Kotihoidon hinta Turku

YritysHintaHuomioitavaa
Kotihoito Lähellä
Alk 34 € / Tunti
Kotipalvelu Aarressaari
36,50 € / Tunti
Kotipalvelu Carpe Diem
36.50 € / Tunti
Huolenpito Helena
Alk 35,20 € / Tunti
Arkienkeli
31,60 € / Tunti
Ei- sairaanhoidolliset palvelut

Julkinen kotihoito hinta

Julkisen puolen kotihoidon palvelumaksut riippuvat yllä mainituista sosiaali- ja terveysministeriön määrittämistä ylärajoista, sekä näihin suhtautetuista kunnallisista maksuista. Kuntien omilta nettisivuilta on helppo tarkastaa laskurilla, kuinka paljon kotihoito maksaa kunnan tuottamana. Kuntien tarjoamana kotiapu tai kotipalvelu voi maksaa kuukausittain muutamasta kympistä useisiin satoihin euroihin. Tässä Ylen julkaisemassa artikkelissa on laajasti otettu huomioon eri kuntien kotipalvelu hinnat. Artikkeli on vuodelta 2017, joten suurin osa tiedoista pitänee vielä paikkaansa. Artikkelissa on otettu huomioon esimerkiksi se, että hoivapalvelu tai kotihoito Helsingissä saattaa maksaa vain murto-osan verrattuna muihin kaupunkeihin: Kun Helsingin kotihoito laskettiin keskieläkkeellä yhden hengen kotitalouksissa, oli neljän tunnin kuukausittaisen palveluntarveen hinta 26,48 euroa, kun taas esimerkiksi Hämeenlinnassa se oli 148,26 euroa. Kotihoidon hinnoissa on siis paljon eroja kaupungista riippuen, sekä julkisella että yksityisellä puolella.

Kotihoidon palveluseteli

Kotiapu tai hoivapalvelu voidaan rahoittaa myös kotihoidon palvelusetelillä, jonka myöntää kunta arvointikäynnin jälkeen. Palveluseteliä käyttämällä palveluja tarvitseva henkilö voi itse päättää, mistä sosiaalihuollon tai terveydenhoidon palvelun ostaa.  Kunta julkaisee nettisivuillaan tiedot siitä, mitkä palveluntuottajat se on hyväksynyt palvelusetelin käytön kohteeksi. Useimmat kunnat ovat ratkaisseet kotihoidon palvelusetelin avulla ongelman siinä, miten yksityiset palveluntuottajat voivat tuottaa henkilöille kotihoidon palveluja. Kunta hyväksyy itse ne yksityisiä kotipalveluja tuottavat yritykset, joiden palvelujen ostamiseen yksityishenkilöt voivat käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä. Palveluntuottajien hakukoneen löydät esimerkiksi täältä. Tällöin yksityisen palveluntuottajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin, sillä pitää olla potilasvahinkolain mukainen tai muu vastaava vastuuvakuutus, ja sen tulee täyttää ne vaatimukset, jotka sisältyvät lakiin yksityisten sosiaapalvelujen valvonnasta ja yksityisestä terveydenhuollosta. Lisäksi annetun palvelun taso tulee olla vähintään yhtä hyvä kuin kunnallisten palvelujen taso. Kunta myös valvoo palvelujen toteuttamista ja voi asettaa lisää vaatimuksia liittyen esimerkiksi palvelun laatuun tai määrään.

Tällöin jos palvelu on kunnan rahoittama, jää palvelun käyttäjälle tai omaiselle murto-osa maksettavaksi omavastuuosuutena. Kotihoidosta on mahdollista tehdä kotitalousvähennys, jos kotihoito on henkilön, lapsen tai lapsenlapsen maksama, mutta kotihoidon palvelusetelillä maksettaessa kotitalousvähennystä ei voida tehdä. Jos kotihoidon palveluseteliä ei myönnetä, kannattaa tarkastaa ovatko ainakin kotipalvelujen tukipalvelut arvonlisäverosta vapaita. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lähtökohtaisesti arvonlisäverottomia kun ne tarjotaan avun tarpeessa olevalle henkilölle.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vieritä ylös